فهرست بستن

شماره دوم نشریه تخصصی پتروپم

شماره دوم / سال اول / اسفند 1397

 • سخن مدیرمسئول
 • سخن سردبیر
 • گزارشی از سیزدهمین همایش بین‌المللی مدیریت دارائی‌های فیزیکی
 • پیام جناب آقای مهندس علی‌رضا اصل عربی
 • مصاحبه با دکتر علی‌محمد پوررضا، مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند
 • سامانه آنلاین خودارزیابی
 • مدیریت دارائی‌ها برمبنای شواهد اطلاعات کاربردی در عصر کلان داده
 • مصاحبه با محمد اقبالی، رئیس برنامه‌ریزی شرکت انتقال گاز ایران
 • دیدگاه‌های جهانی
 • توافق‌نامه مرکز توسعه نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت و انجمن نگهداری و تعمیرات ایران (نت)
 • سه پیشنهاد برای تسهیل‌گری تحلیل علل ریشه‌ای RCA
 • معرفی مقاله
 • جلسه مشترک دانشگاه صنعت نفت با سازمان مدیریت صنعتی
 • مدل مفهومی IAM برای مدیریت دارائی‌ها (قسمت دوم)
 • دکتر علی زواشکیانی
 • مبین نادری
 • نغمه ذوقی
 • بهناز شاه‌حیدر
 • احسان برزنونی
 • مهدی زلقی