فهرست بستن

شماره سوم نشریه تخصصی پتروپم

شماره سوم / سال دوم / تیر 1398

 • سخن مدیرمسئول
 • سخن سردبیر
 • یادگیری از شکست
 • برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
 • اینترنت اشیا، کلید توسعه مدیریت دارائی‌های فیریکی
 • مصاحبه با دکتر سینا فرشینه عدل
 • مدیریت تغییر
 • مروری بر استاندارد بین المللی ISO 55000
 • همکاری دانشگاه صنعت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور استقرار نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی در شرکت ملی پخش
 • مروری بر نظام‌نامه راهبردی مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت
 • سامانه خودارزیابی مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت
 • مدل مفهومی IAM برای مدیریت دارائی‌های (قسمت سوم)
 • همایش‌ها
 • معرفی کتاب
 • معرفی مقاله و پایان‌نامه
 • سارا بانکی
 • نغمه ذوقی
 • احسان برزنونی
 • مهدی زلقی
 • بهناز شاه‌حیدر