فهرست بستن

شماره چهارم نشریه تخصصی پتروپم

شماره چهارم / سال دوم / آذر 1398

 • یادداشت مدیر مسئول
 • یادداشت سردبیر
 • یادگیری از شکست (قسمت دوم)
 • انعقاد تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک «مرکز توسعه نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی دانشگاه صنعت نفت» و شرکت «پمکو»
 • مروری بر مبانی نظری و کاربردی مدیریت دارائی‌های فیزیکی مبتنی بر الزامات سری اساندارد ایزو 55000
 • انتخاب آقای دکتر برادران به عنوان عضو شورای راهبری جایزه ملی مدیریت دارائی‌های فیزیکی
 • نشست پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت دارائی‌های فیزیکی
 • مروری بر استاندارد ISO 55000
 • تشریح توانمندی‌های مرکز مدیریت دارائی‌های فیزیکی برای مدیران آموزش شرکت پالایش و پخش در محمودآباد
 • مروری بر مبانی شاخص‌های کلیدی عملکردی نت در استاندارد EN-15341
 • معرفی پایان‌نامه
 • مدل مفهومی IAM برای مدیریت دارائی‌ها (قسمت چهارم)
 • همایش‌ها
 • منوچهر واحدی
 • نغمه ذوقی
 • بهناز شاه‌حیدر
 • احسان برزنونی
 • مهدی زلقی