فهرست بستن

برچسب: اعلانات

برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت دارائی‌های فیزیکی در شهریور ماه ۱۳۹۸

مرکز توسعه مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت در شهریور ماه ۱۳۹۸ اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت دارائی‌های فیزیکی در دانشکده محمودآباد دانشگاه صنعت نفت…

توافقنامه مرکز توسعه نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت و انجمن نگهداری و تعمیرات ایران (نت)

توافقنامه مرکز توسعه نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت و انجمن نگهداری و تعمیرات ایران (نت)

در راستای ارایه خدمات تخصصی و فراگیر مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت، توافق‌نامه همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای در حوزه مدیریت دارایی‌های…