فهرست بستن

برچسب: دوره‌های آموزشی

اولین نشست تخصصی حوزه دارایی های فیزیکی شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ( اُیکو) با مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت برگزار شد

به دنبال مذاکرات بعمل آمده و هماهنگی های صورت گرفته؛ اولین نشست تخصصی حوزه دارایی های  فیزیکی شرکت اُیکو (OICO) با مرکز توسعه نظام مدیریت…

اجرای دوره تخصصی نظام یکپارچه مدیریت دارایی های فیزیکی ویژه مدیران و رؤسای شرکت پالایش نفت آبادان

دوره آموزشی « آشنایی با روش پیاده سازی نظام مدیریت یکپارچه دارایی های فیزیکی بر اساس مدل IAM استاندارد ISO55000 » ویژه مدیران و رؤسای…

دوره مدیریت دارایی های فیزیکی ویژه رؤسای ایمنی و بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران

رویکرد مدیریت دارایی‌های فیزیکی به‌ عنوان یک رویکرد استراتژیک در سازمان‌های تجهیزمحور، در طول سه دهه گذشته وارد ادبیات رسمی صنایع در جهان از جمله…

برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت دارائی‌های فیزیکی در شهریور ماه ۱۳۹۸

مرکز توسعه مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت در شهریور ماه ۱۳۹۸ اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت دارائی‌های فیزیکی در دانشکده محمودآباد دانشگاه صنعت نفت…