فهرست بستن
شماره شانزدهم نشریه الکترونیکی پتروپم (نشریه تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت) منتشر شد
شماره شانزدهم نشریه الکترونیکی پتروپم (نشریه تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت) منتشر شد
شماره شانزدهم نشریه الکترونیکی پتروپم  (نشریه تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت)  منتشر شد
دوره آشنایی با نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM
دوره آشنایی با نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM
دوره آشنایی با نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM
دوره آشنایی با اصول و مبانی مدیریت دارایی های فیزیکی مبتنی بر استاندارد ISO 55000
دوره آشنایی با اصول و مبانی مدیریت دارایی های فیزیکی مبتنی بر استاندارد ISO 55000
دوره آشنایی با اصول و مبانی مدیریت دارایی های فیزیکی مبتنی بر استاندارد ISO 55000
مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی دانشگاه صنعت نفت در شرکت مهندسی ساخت و تاسیسات دریایی ایران برگزار کرد: دوره “مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات” ویژه مدیران ارشد
مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی دانشگاه صنعت نفت در شرکت مهندسی ساخت و تاسیسات دریایی ایران برگزار کرد: دوره “مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات” ویژه مدیران ارشد
مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی دانشگاه صنعت نفت  در شرکت مهندسی ساخت و تاسیسات دریایی ایران برگزار کرد: دوره “مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات” ویژه مدیران ارشد
دوره های آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی ویژه عسلویه – زمستان ۱۴۰۱
دوره های آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی ویژه عسلویه – زمستان ۱۴۰۱
دوره های آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی ویژه عسلویه – زمستان ۱۴۰۱
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

آشنائی با مرکز

مرکز توسعه نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت به عنوان تنها مرجع علمی فعال در زمینه مدیریت دارائی‌های فیزیکی در سطح کشور می‌باشد که فعالیت‌های خود را در حوزه صنعت نفت متمرکز نموده است.

امکانات مرکز

پایگاه دانش مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت

مرجع علمی و تحقیقاتی مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت با رویکرد تجمیع و انباشت دانش

kb.petropam.ir

پایگاه دانش مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت

دبیرخانه کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC251

مرجع فنی ISIRI/ISO/TC251

tc251.petropam.ir

دبیرخانه کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC251

نشریه تخصصی پتروپم

اخبار، رویدادها و مطالب علمی مرتبط با موضوع مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت

mag.petropam.ir

نشریه تخصصی پتروپم

سامانه خودارزیابی

براساس اصول و ضوابط تعریف‌شده در نظام‌نامه مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت

sa.petropam.ir

سامانه خودارزیابی