فهرست بستن
نشریه الکترونیکی پتروپم (نشریه تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت) شماره یازدهم منتشر شد
نشریه الکترونیکی پتروپم (نشریه تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت) شماره یازدهم منتشر شد
نشریه الکترونیکی پتروپم (نشریه تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت) شماره یازدهم منتشر شد
دوره های پایه و تخصصی مرکز مدیریت دارائی های فیزیکی ویژه زمستان ۱۴۰۰ (بصورت مجازی-آنلاین)
دوره های پایه و تخصصی مرکز مدیریت دارائی های فیزیکی ویژه زمستان ۱۴۰۰ (بصورت مجازی-آنلاین)
دوره های پایه و تخصصی مرکز مدیریت دارائی های فیزیکی ویژه زمستان ۱۴۰۰  (بصورت مجازی-آنلاین)
شانزدهمین همایش بین‌المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی
شانزدهمین همایش بین‌المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی
شانزدهمین همایش بین‌المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی
نشریه الکترونیکی پتروپم (نشریه تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت) شماره دهم منتشر شد
نشریه الکترونیکی پتروپم (نشریه تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت) شماره دهم منتشر شد
نشریه الکترونیکی پتروپم (نشریه تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت) شماره دهم منتشر شد
صدور احکام اعضای هیئت رئیسه کمیته ملی فنی۲۵۱ ISO/TC توسط سازمان ملی استاندارد ایران
صدور احکام اعضای هیئت رئیسه کمیته ملی فنی۲۵۱ ISO/TC توسط سازمان ملی استاندارد ایران
صدور احکام اعضای هیئت رئیسه کمیته ملی فنی۲۵۱ ISO/TC  توسط سازمان ملی استاندارد ایران
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

آشنائی با مرکز

مرکز توسعه نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت به عنوان تنها مرجع علمی فعال در زمینه مدیریت دارائی‌های فیزیکی در سطح کشور می‌باشد که فعالیت‌های خود را در حوزه صنعت نفت متمرکز نموده است.

امکانات مرکز

پایگاه دانش مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت

مرجع علمی و تحقیقاتی مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت با رویکرد تجمیع و انباشت دانش

www.petropam.info

پایگاه دانش مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت

دبیرخانه کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC251

مرجع فنی ISIRI/ISO/TC251

tc251.petropam.ir

دبیرخانه کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC251

نشریه تخصصی پتروپم

اخبار، رویدادها و مطالب علمی مرتبط با موضوع مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت

mag.petropam.ir

نشریه تخصصی پتروپم

سامانه خودارزیابی

براساس اصول و ضوابط تعریف‌شده در نظام‌نامه مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت

sa.petropam.ir

سامانه خودارزیابی