فهرست بستن
دوره های پایه و تخصصی مرکز مدیریت دارائی های فیزیکی ویژه پاییز ۱۴۰۰ (بصورت مجازی-آنلاین)
دوره های پایه و تخصصی مرکز مدیریت دارائی های فیزیکی ویژه پاییز ۱۴۰۰ (بصورت مجازی-آنلاین)
دوره های پایه و تخصصی مرکز مدیریت دارائی های فیزیکی ویژه پاییز ۱۴۰۰  (بصورت مجازی-آنلاین)
نهمین شماره نشریه تخصصی پتروپم منتشر شد
نهمین شماره نشریه تخصصی پتروپم منتشر شد
نهمین شماره نشریه تخصصی پتروپم منتشر شد
صدور احکام اعضای هیئت رئیسه کمیته ملی فنی۲۵۱ ISO/TC توسط سازمان ملی استاندارد ایران
صدور احکام اعضای هیئت رئیسه کمیته ملی فنی۲۵۱ ISO/TC توسط سازمان ملی استاندارد ایران
صدور احکام اعضای هیئت رئیسه کمیته ملی فنی۲۵۱ ISO/TC  توسط سازمان ملی استاندارد ایران
نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت ویژه نامه کمیته TC251 منتشر شد
نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت ویژه نامه کمیته TC251 منتشر شد
نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت ویژه نامه کمیته TC251 منتشر شد
هفتمین شماره از نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت منتشر شد
هفتمین شماره از نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت منتشر شد
هفتمین شماره از نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت منتشر شد
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

آشنائی با مرکز

مرکز توسعه نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت به عنوان تنها مرجع علمی فعال در زمینه مدیریت دارائی‌های فیزیکی در سطح کشور می‌باشد که فعالیت‌های خود را در حوزه صنعت نفت متمرکز نموده است.

امکانات مرکز

پایگاه دانش مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت

مرجع علمی و تحقیقاتی مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت با رویکرد تجمیع و انباشت دانش

www.petropam.info

پایگاه دانش مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت

دبیرخانه کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC251

مرجع فنی ISIRI/ISO/TC251

tc251.petropam.ir

دبیرخانه کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC251

نشریه تخصصی پتروپم

اخبار، رویدادها و مطالب علمی مرتبط با موضوع مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت

mag.petropam.ir

نشریه تخصصی پتروپم

سامانه خودارزیابی

براساس اصول و ضوابط تعریف‌شده در نظام‌نامه مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت

sa.petropam.ir

سامانه خودارزیابی