فهرست بستن
تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی‌مابین دانشگاه صنعت نفت و اداره کل نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی وزارت نفت
تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی‌مابین دانشگاه صنعت نفت و اداره کل نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی وزارت نفت
تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی‌مابین دانشگاه صنعت نفت و اداره کل نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی وزارت نفت
اولین نشست تخصصی دانشگاه صنعت نفت و اداره کل نظام مدیریت دارایی های فیزیکی وزارت نفت در سال ۱۴۰۱
اولین نشست تخصصی دانشگاه صنعت نفت و اداره کل نظام مدیریت دارایی های فیزیکی وزارت نفت در سال ۱۴۰۱
اولین نشست تخصصی دانشگاه صنعت نفت و اداره کل نظام مدیریت دارایی های فیزیکی وزارت نفت در سال ۱۴۰۱
دوره‌های پایه و تخصصی مدیریت دارائی‌های فیزیکی ویژه بهار ۱۴۰۱ (مجازی و حضوری)
دوره‌های پایه و تخصصی مدیریت دارائی‌های فیزیکی ویژه بهار ۱۴۰۱ (مجازی و حضوری)
دوره‌های پایه و تخصصی مدیریت دارائی‌های فیزیکی ویژه بهار ۱۴۰۱  (مجازی و حضوری)
مدیرکل نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی وزارت نفت منصوب شد
مدیرکل نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی وزارت نفت منصوب شد
مدیرکل نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی وزارت نفت منصوب شد
برگزاری دوره نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان(RCM)
برگزاری دوره نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان(RCM)
برگزاری دوره  نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان(RCM)
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

آشنائی با مرکز

مرکز توسعه نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت به عنوان تنها مرجع علمی فعال در زمینه مدیریت دارائی‌های فیزیکی در سطح کشور می‌باشد که فعالیت‌های خود را در حوزه صنعت نفت متمرکز نموده است.

امکانات مرکز

پایگاه دانش مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت

مرجع علمی و تحقیقاتی مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت با رویکرد تجمیع و انباشت دانش

kb.petropam.ir

پایگاه دانش مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت

دبیرخانه کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC251

مرجع فنی ISIRI/ISO/TC251

tc251.petropam.ir

دبیرخانه کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC251

نشریه تخصصی پتروپم

اخبار، رویدادها و مطالب علمی مرتبط با موضوع مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت

mag.petropam.ir

نشریه تخصصی پتروپم

سامانه خودارزیابی

براساس اصول و ضوابط تعریف‌شده در نظام‌نامه مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت

sa.petropam.ir

سامانه خودارزیابی