فهرست بستن

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دارائی‌های فیزیکی برگزار گردید

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی

برای سیزدهمین سال متوالی همایش مدیریت دارایی‌های فیزیکی با حضور مدیران ارشد صنایع ایران، کارشناسان و مشاوران نگهداری‌ و تعمیرات و استادان برجستۀ این حوزه از سراسر جهان در روزهای ۱۱ و ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷ در سالن همایش فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران برگزار گردید.

از اتفاقات مهم همایش امسال، برگزاری کارگاه‌های تخصصی با موضوعات متنوع و کاربردی با ارائه متخصصان داخل و خارج از کشور بود. سخنرانان برجستۀ ملی و بین‌المللی در این همایش تجارب خود را به اشتراک گذاشتند.

ارائه تجربیاتی از قبیل پیاده‌سازی و اجرای نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی در صنعت نفت و برنامه اجرایی نظامنامه آن در شرکت ملی نفت و اقدامات انجام گرفته در راستای استقرار پایلوت نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی در پالایشگاه چهارم و همچنین اقدامات انجام شده در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در پنل‌های تخصصی نفت و برق برخی از برنامه‌های تخصصی همایش امسال بود.