فهرست بستن

توافقنامه مرکز توسعه نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت و انجمن نگهداری و تعمیرات ایران (نت)

توافقنامه مرکز توسعه نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت و انجمن نگهداری و تعمیرات ایران (نت)

در راستای ارایه خدمات تخصصی و فراگیر مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت، توافق‌نامه همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای در حوزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ مابین مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت و انجمن نگهداری و تعمیرات ایران (نت)، با حضور مدیرکل نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی وزارت نفت، رئیس انجمن نت ایران، معاون آموزش‌های حرفه‌ای و آزاد دانشگاه صنعت نفت و رئیس مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت در مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت منعقد گردید.

توافقنامه مرکز توسعه نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت و انجمن نگهداری و تعمیرات ایران (نت)
توافقنامه مرکز توسعه نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت و انجمن نگهداری و تعمیرات ایران (نت)

این توافقنامه به منظور توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی به امضاء آقایان دکتر سیامک برادران مدیر مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت و دکتر فرشید رعایت صنعتی رئیس انجمن نگهداری و تعمیرات ایران (نت) رسید.