فهرست بستن

راه‌اندازی سامانه آنلاین خودارزیابی سیستم‌های مدیریت دارائی‌های فیزیکی و نت در صنعت نفت

نقش و اهمیت مدیریت دارائی‌های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات دستگاه‌ها و تجهیزات عملیاتی و غیر عملیاتی شرکت‌های اصلی و فرعی صنعت نفت بر هیچکس پوشیده نیست. در ارتباط با مدیریت دارائی‌های فیزیکی و نت، هدف اصلی و نهائی سازمان‌ها به خصوص صنعت نفت، رسیدن به سیستم تعالی نت است. این سیستم می‌بایستی بتواند متناسب با رشد دانش و تکنولوژی روزآمد، فرآیند‌های مدیریتی و عملیاتی نت را ارتقا بخشیده و با آموزش مستمر آنها به منابع انسانی مربوطه، میزان کارائی و اثربخشی مدیریت دارائی‌های فیزیکی و نت را برای حفظ و افزایش عمر تجهیزات و سرمایه‌ها، دوام و پایداری تولید را تضمین نماید.

در اکثر سازمان‌ها و شرکت‌ها، مدیریت دارائی‌های فیزیکی و سیستم‌های نگهداری و تعمیرات به بهبود و بهینه‌سازی اساسی نیاز دارند. اساس و اصول مدیریت دارائی‌های فیزیکی و نت بطور درست طراحی و اجرا نشده‌اند و مبتنی بر نیاز وقت و ضرورت‌های سازمان کم‌کم و بتدریج تشکیل شده‌اند و همین موضوع باعث شده است که از خیلی از نکات بارز و کلیدی در مدیریت دارائی‌های فیزیکی و نت غافل شوند.

بدیهی است که اولین مرحله و اولین گام بهبود و بهینه‌سازی در فرآیند پیاده‌سازی مدیریت دارائی‌های فیزیکی و نت در یک سازمان، شناخت سازمان خود و ارزیابی سازمان در همه جنبه‌های آن می‌باشد.

لذا برای اولین گام بهبود و بهینه‌سازی نیاز است که وضعیت فعلی مدیریت دارائی‌های فیزیکی و نت سازمان بطور کامل مورد شناخت و شناسائی قرار گیرد تا وضعیت فعلی آن نسبت به دیگر سازمان‌ها و وضعیت جهانی مشخص شود. در نتیجه برای بهبود وضعیت مدیریت دارائی‌های فیزیکی و نت بر اساس گام‌های منطقی و علمی ابتدا باید به شناخت وضعیت موجود دست پیدا کرد و سپس فرصت‌های بهبود موجود در سازمان شناسائی و بر مبنای آن اقدامات اصلاحی مؤثر تعریف و اجرا گردد. خودارزیابی سیستم مدیریت دارائی‌های فیزیکی و نت و در نهایت تهیه لیست راه‌کارهای بهبود و اقدامات اصلاحی اصلی‌ترین و مهمترین اقدام هر سازمان جهت ارتقا و بهبود وضعیت سیستم مدیریت دارائی‌های فیزیکی و نت خود می‌باشد. بدیهی است که هر سازمان نیز برای این مهم نیازمند انجام فرآیند فوق می‌باشد.

مرکز توسعه نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت – وابسته به دانشگاه صنعت نفت، برای اولین بار در سطح کشور اقدام به راه‌اندازی سامانه آنلاین خودارزیابی سیستم‌های مدیریت دارائی‌های فیزیکی و نت در صنعت نفت نموده که بزودی این سامانه قابل دسترس برای تمامی علاقه مندان می‌باشد.