فهرست بستن

مروری بر استاندارد ISO 55000

مقدمه

این استاندارد بین‌المللی دورنمائی از مدیریت دارائی‌ها و سیستم‌های مدیریت دارائی‌ها (یعنی سیستم‌های مدیریتی برای مدیریت دارائی‌ها) ارائه می‌کند و زمینه را برای ISO 55001 و ISO 55002 فراهم می‌نماید.

همکاری‌های بین‌المللی برای تهیه این استانداردها موجب شد شیوه‌های مشترکی ایجاد شود که برای تمام انواع دارائی‌ها و در تمام سازمان‌ها و در تمام فرهنگ‌ها می‌توان از آن‌ها بهره برد.

مدیریت دارائی‌ها – دیدگاه کلی، اصول و واژگان

 • حوزه
  این استاندارد بین‌المللی دیدگاه کلی مدیریت دارائی‌ها را به همراه اصول و واژگان آن و همینطور مزایای مورد انتظار پذیرش مدیریت دارائی‌ها را فراهم می‌کند.
  این استاندارد بین‌المللی می‌تواند درمورد انواع دارایی‌ها و توسط همه سازمان‌ها در حد و اندازه‌های مختلف به کار رود.
  این استاندارد بین‌المللی به طور ویژه برای مدیریت دارایی‌‌های فیزیکی درنظر گرفته شده است، اما می‌تواند برای سایر انواع دارایی‌ها نیز به کار گرفته شود.
 • مدیریت دارئی‌ها
  عواملی که در نوع دارائی‌ها نفوذ و تاثیر دارند و یک سازمان برای رسیدن به اهدافش به آن‌ها نیاز دارد.
  چگونگی مدیریت دارایی‌ها شامل موارد ذیل است:

  • هدف سازمان
  • زمینه کاری
  • محدودیت‌های مالی و نیازهای تنظیمی
  • نیازها و انتظارات سازمان و سهامدارانش

  این عوامل تأثیرگذار می‌بایست در زمان نصب و استقرار، اجرا، نگهداری و تعمیرات و بهبود مستمر مدیریت دارائی‌ها در نظر گرفته شوند. کنترل موثر دارائی‌ها توسط سازمان جهت تحقق بخشیدن به ارزش‌ها ازطریق مدیریت ریسک و فرصت جهت دستیابی به تعادل قابل قبول در هزینه‌ها، ریسک و اجرا لازم و ضروری است.
  مبانی مدیریت دارائی‌ها و سیستم حمایت‌کننده معرفی‌شده در این استاندارد بین‌المللی زمانی‌که با مدیریت گسترده‌تر و چارچوب خطرات سازمان یکپارچه شوند، می‌توانند مزایا و فرصت‌های ملموسی را ایجاد نمایند.
  مدیریت دارائی‌ها، اهداف سازمان را به تصمیمات، طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط با دارائی‌ها با استفاده از یک نگرش مبتنی بر ریسک تغییر می‌دهد.

 • مزایای مدیریت دارایی‌ها
  مدیریت دارائی‌ها به سازمان کمک می‌کند تا با درک ارزش دارائی‌ها به اهداف سازمانی دست یابد.
  آنچه که ارزش را تشکیل می‌دهد بستگی به اهداف سازمان و نیازها و انتظارات ذی‌نفعان دارد. مدیریت دارائی‌ها سازمان را قادر به درک ارزش دارائی‌ها در جهت دستیابی به اهداف سازمانی آن می‌سازد. آنچه که ارزش را شکل می‌دهد بستگی به این اهداف، طبیعت و هدف سازمان، نیازها و انتظارات ذی‌نفعان سازمان‌ دارد. مدیریت دارائی‌ها از درک ارزش‌های سازمان حمایت می‌کند، درحالی‌که هزینه‌های محیطی، مالی و اجتماعی، ریسک‌ها، کیفیت خدمات و عملکرد مربوط به دارائی‌ها را به تعادل می‌رساند. مزایای مدیریت دارائی‌ها شامل موارد ذیل و البته محدود به این‌ها نیست:

  • بهبود عملکرد مالی: بهبود بازگشت سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌ها درحالی‌که ارزش دارائی بدون به خطر انداختن تحقق اهداف کوتاه یا بلندمدت سازمان حفظ شده است.
  • تصمیمات آگاهانه سرمایه‌گذاری دارائی‌ها: قادرساختن سازمان جهت بهبود تصمیم‌گیری و متعادل‌کردن موثر هزینه‌ها، ریسک‌ها، فرصت‌ها و عملکردها.
  • ریسک مدیریت شده: کاهش خسارات مالی، بهبود ایمنی و سلامتی، حسن‌نیت و شهرت، کاهش و کمینه‌کردن اثرات محیطی و اجتماعی می‌تواند منجر به کاهش مسئولیت‌هایی همچون حق بیمه، جریمه‌ها و مجازات‌ها شود.
  • بهبود خدمات و خروجی‌ها: تضمین عملکرد دارائی‌ها می‌تواند منجر به بهبود خدمات یا محصولاتی شود که به طور مداوم انتظارات مشتریان و ذی‌نفعان را برآورده می‌کنند و حتی از آن نیز فراتر می‌روند.
  • نشان‌دادن مسئولیت اجتماعی: بهبود توانائی سازمان، به عنوان مثال نگهداری از منابع و وفق‌پیداکردن با تغییرات آب و هوائی که شیوه‌های نظارتی و مسئولانه را نشان می‌دهد.
  • انطباق: تطبیق شفاف با نیازهای حقوقی، قانونی و نظارتی و همچنین پیوستن به مدیریت دارائی استانداردها، سیاست‌ها و فرآیندها می‌توانند نشان‌دهنده انطباق باشند.
  • اعتبار افزایش یافته: ازطریق بهبود رضایت مشتری، آگاهی و اعتماد ذی‌نفعان.
  • بهبود پایداری سازمانی: مدیریت مؤثر اثرات کوتاه و بلندمدت هزینه و عملکرد، می‌تواند پایداری عملکردهای سازمان را بهبود بخشد.
  • بازدهی و کارآئی بهبودیافته: بازبینی و بهبود فرآیندها، روش‌ها و عملکرد دارائی می‌تواند راندمان و کارآئی دستیابی به اهداف سازمانی را بهبود بخشد.