فهرست بستن

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی در دانشکده نفت آبادان

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت دارایی‌های فیزیکی توسط دکتر سیامک برادران در دانشکده نفت آبادان

سومین جلسه از سری جلسات Study Group به صورت کارگاه آموزشی و با موضوع مدیریت دارایی‌های فیزیکی (“Physical Asset Management”) با حضور آقای “دکتر سیامک برادران” مدیر مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی دانشگاه صنعت نفت برگزار ‌شد.
این کارگاه با همکاری مرکز و انجمن بین‌المللی نفت (SPE) ویژه اساتید و دانشجویان در روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۹:۳۰ در دانشکده نفت آبادان اجرا گردید. در ابتدا آقای دکتر برادران در مورد فلسفه تشکیل مرکز عنوان کردند که این مرکز با نظر وزارت نفت و بر اساس تفاهم نامه فی مابین دانشگاه صنعت نفت و حوزه معاونت مهندسی وزارت نفت تاسیس گردیده و به عنوان یک نهاد تخصصی، وظیفه آماده سازی و بستر سازی شرکت های حوزه نفت در راستای پیاده سازی و استقرار نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی را بر عهده دارد. ایشان پس از معرفی ارکان مرکز بحث نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی را آغاز نمودند. نخست به تبیین ابر روندها (Mega Trend) پرداختند و موضوع پیچیدگی (Complexity) را به عنوان یکی از پارادایم های موجود معرفی کردند. سپس با توجه به اهمیت نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی مبانی و مفاهیم آن را تشریح نمودند. وی در ادامه در خصوص استانداردهای این حوزه به معرفی استانداردهای سری ایزو ۵۵۰۰۰ و اصطلاحات آن و نیز به توضیح وجوه افتراق نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی از مبحث نگهداری و تعمیرات به همراه مزایای استقرار و خروجی های آن پرداختند. در پایان جلسه از طرف انجمن بین‌المللی نفت (SPE) لوح تقدیری توسط رئیس انجمن با ایشان اهدا گردید.

مطالب مرتبط