فهرست بستن

دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی برای مدیران ارشد شرکت ملی پالایش و پخش

روز شنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۸ اولین دوره آموزشی سه روزه مدیریت دارایی های فیزیکی مدیران ارشد شرکت ملی پالایش و پخش توسط مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت وابسته به دانشگاه صنعت نفت در محل مجتمع آموزشی پسیان شرکت پالایش و پخش برگزارگردید.
ابتدا جناب آقای مهدیزاده رئیس آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پالایش وپخش درمورد چرایی شروع دوره های آموزشی برای مدیران ارشد با دوره مدیریت دارایی های فیزیکی سخن گفت.
ایشان صنعت نفت را پیشگام در حوزه دارایی و تعمیرات دانسته و با تاکید بر لزوم به روز بودن در این حوزه و اکتفا نکردن به آنچه تاکنون انجام شده است، این دوره را بسیار حائز اهمیت دانستند.
وی دوره مدیریت دارایی های فیزیکی با جهتگیری دارایی ها و تجهیزات نفت را مفید دانسته و آرزو کردند پس از این دوره، شاهد تحولاتی در جهت بهبود دانش و نگرش مدیران ارشد در این حوزه باشیم.

سپس کلیپ کوتاهی از فعالیت های مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی های فیزیکی پخش شد.
در ادامه جناب آقای دکتر زواشکیانی با ذکر این نکته که بیشترین قسمت دارایی های فیزیکی صنایع در وزارت نفت است، و بحث اصلی در دنیای کنونی نگهداری و بهرهوری از امکانات ساخته شده میباشد آغاز به تدریس نمودند.
در این دوره، ضمن معرفی تاکتیک های نگهداری و تعمیرات، آشنایی با رویکردهای نوین در نگهداری و تعمیرات (TPM , RCM) و سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات (CMMS)، فرآیندهای یکپارچه سازی و روش های بهینه سازی و الگوبرداری نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
این دوره آموزشی، روز دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ با سخنرانی معاون تجهیز و توسعه منابع انسانی شرکت پالایش و پخش، در مجتمع آموزشی پسیان به پایان رسید.

مطالب مرتبط