فهرست بستن

اولین نشست تخصصی حوزه دارایی های فیزیکی شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ( اُیکو) با مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت برگزار شد

به دنبال مذاکرات بعمل آمده و هماهنگی های صورت گرفته؛ اولین نشست تخصصی حوزه دارایی های  فیزیکی شرکت اُیکو (OICO) با مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت در روز سه شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ در محل دانشگاه صنعت نفت برگزار شد. در این جلسه ابتدا آقای دکتر میررکنی معاون آموزش‌های حرفه‌ای و آزاد دانشگاه صنعت نفت، ضمن خوش‌آمدگویی به شرکت کنندگان در جلسه توضیحاتی در مورد دوره های آموزشی حرفه ای برگزار شده در دانشگاه و ظرفیت دانشگاه ارائه نمودند. سپس جناب آقای عبدلی رئیس آموزش‌های تخصصی و مدیریت دانش شرکت اُیکو، با ارائه توضیحاتی درمورد دوره‌های آموزشی شرکت اُیکو به این موضوع اشاره کردند که شرکت اُیکو تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه صنعت نفت منعقد کرده و در این جلسه خواستار همکاری در زمینه مدیریت دارایی‌های فیزیکی می‌باشد. سپس آقای دکتر برادران مدیر مرکز، طی ارائه مبسوطی به فلسفه وجودی و تاریخچه مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت اشاره نموده و توضیحاتی ارائه کردند. ایشان همچنین به محورهای اصلی مبحث دارایی‌های فیزیکی اشاره نموده و در خصوص اسناد راهبردی و بالا دستی این حوزه و سند جدید بازنگری شده وزارت خانه و نحوه شکل گیری سند مطالبی را عنوان کردند. در ادامه به ساختار، امکانات و فعالیت های مرکز و برنامه های مد نظر پرداختند. پایان بخش سخنان ایشان بحث نظام آموزشی حوزه دارایی‌های فیزیکی و مجموعه دوره های طراحی و اجرا شده مرکز  بود. پس از ایشان جناب آقای مهندس کوثری مدیر خدمات فنی و مهندسی شرکت اُیکو، با استقبال از این توضیحات، طی سخنانی در خصوص فعالیت های گسترده انجام شده در شرکت اُیکو و پیشرفت های عملی در این راستا، درخواست همکاری و همفکری با مرکز در زمینه مبادله تجربیات، دانش فنی، اساتید خبره و تولید نرم افزارهای تخصصی در این حوزه را داشتند. در پایان به اتفاق آراء مقرر شد جهت آغاز این همکاری، ابتدا به انعقاد تفاهم نامه ای مبادرت گردد و در راستای پیاده سازی آن به تشکیل کارگروه‌ها و جلسات تخصصی پرداخته و اقدامات و فعالیت های مورد نیاز صورت پذیرد.

مطالب مرتبط