فهرست بستن

برگزاری دوره آموزش مجازی آنلاین «بررسی و تدوین نقشه راه تعالی نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی، نگهداری و تعمیرات و ممیزی آن» جهت کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

صیانت و نگهداشت بهینه دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت به دلیل تولید محور بودن این صنعت از اهمیت به سزائی برخوردار است. کاهش حوادث ناگوار، افزایش راندمان تولیدی تأسیسات، تجهیزات و بهینه‌سازی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم برای اکتشاف، استخراج، انتقال، پالایش وتوزیع فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در کانون توجه مدیران ارشد و میانی شرکت‌های فعال در این صنعت قرار دارد.
با توجه به شرایط فعلی کشور و فراگیر شدن بیماری کووید۱۹، در این راستا جهت حفظ و استمرار رسالت آموزشی دانشگاه و مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی فیزیکی صنعت نفت، این مرکز اقدام به برگزاری دوره های مجازی و آنلاین در حوزه های مختلف مدیریت دارایی فیزیکی نموده است.
دوره «بررسی و تدوین نقشه راه تعالی نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی، نگهداری و تعمیرات و ممیزی آن» در روزهای ۳، ۴ و ۹ آذر ماه ۹۹ به صورت آنلاین توسط مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت وابسته به دانشگاه صنعت نفت برای کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار گردید.
این دوره که رئیسان و کارشناسان واحدهای نگهداری و تعمیرات، سیستم‌ها و بهره وری، نگهداری و تعمیرات ابزاردقیق و … شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در آن شرکت داشتند، طی مدت سه روز از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ برگزار گردید و فراگیران مطالبی در مورد مدیریت دارایی های فیزیکی، استانداردها، بررسی و نقشه راه تعالی نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی بر اساس مدل IAM را آموختند.

مطالب مرتبط