فهرست بستن

صدور احکام اعضای هیئت رئیسه کمیته ملی فنی۲۵۱ ISO/TC توسط سازمان ملی استاندارد ایران

پیرو واگذاری مسئولیت حقوقی دبیرخانه دائمی کمیته ملی« استاندارد مدیریت دارایی » (ISO/TC 251 ) به مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی وابسته به دانشگاه صنعت نفت در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۹۹ و آغاز بکار کمیته فنی متناظر ۲۵۱ ISO/TC ، پس از برگزاری موفقت آمیز جلسه ذینفعان مدیریت دارایی در تاریخ ۴ اسفند ماه ۹۹ احکام هیئت رئیسه کمیته صادر شد.
طی این احکام که توسط سازمان ملی استاندارد ایران صادر شده است؛ اقای دکتر سیامک برادران به سمت رئیس کمیته ، اقای مهندس علیرضا اصل عربی سردرودی به سمت نایب رئیس کمیته و اقای دکتر علی اکبر اسکویی به سمت دبیر کمیته فنی۲۵۱ ISO/TC منصوب گردیدند.
شایان ذکر است که در حال حاضر دکتر اسکویی مدیر گروه مشاوره فنی مهندسی شرکت لوید آلمان؛ مهندس اصل عربی مشاور معاون مهندسی‌، پژوهش و فناوری وزارت نفت و دکتر برادران مدیر مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت می باشند.

مطالب مرتبط