فهرست بستن

برگزاری دوره های مجازی مدیریت دارایی های فیزیکی برای کارکنان شرکت ملی گاز ایران


مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت (وابسته به دانشگاه صنعت نفت)، در پی شیوع بیماری کرونا دوره های آموزش مجازی خود را به صورت بسته های ویژه آغاز نموده است:
دوره های آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی «بسته ویژه تابستان» برای کارکنان شرکت ملی گاز ایران با «دوره آشنایی با اصول و مبانی مدیریت دارایی‌های فیزیکی مبتنی بر استاندارد ISO55000»، آغاز گشته و تا ۱۶ تیرماه ادامه خواهد داشت، و به ترتیب دوره های «آشنایی با مدل IAM و نحوه پیاده سازی آن بر اساس سری استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰»، «بهبود مدیریت دارایی ها و مدیریت نت با استفاده از تغییر فرهنگ سازمانی» و «بررسی و تشریح نقشه راه تعالی نت و مدیریت دارایی های فیزیکی و ممیزی آن» برگزار خواهد گردید.

مطالب مرتبط