فهرست بستن

مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی دانشگاه صنعت نفت در شرکت مهندسی ساخت و تاسیسات دریایی ایران برگزار کرد: دوره “مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات” ویژه مدیران ارشد

دوره “مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات” توسط مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی دانشگاه صنعت نفت برای شرکت مهندسی ساخت و تاسیسات دریایی ایران در تاریخ ۱۷ آبان ماه سال جاری (۱۴۰۱) به مدت ۱ روز، با حضور مدیران ارشد این شرکت برگزار گردید. در این دوره مفاهیم کلیدی و پایه حوزه مدیریت دارایی فیزیکی و نگهداری تعمیرات مورد بررسی و تدریس قرار گرفت. در پایان نیز برای شرکت کنندگان گواهینامه شرکت در دوره صادر گردید.

مطالب مرتبط