فهرست بستن

دوره آشنایی با نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM

دوره “آشنایی با نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM” توسط مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی دانشگاه صنعت نفت برای شرکت‌های نفت و گاز پارس، نفت مناطق مرکزی، پخش، خطوط لوله و مخابرات نفت و پالایش نفت تهران در تاریخ‌های ۶ و ۷ اسفند ماه سال جاری( ۱۴۰۱) به مدت ۲ روز و با حضور کارشناسان این شرکت‌ها برگزار گردید.
شرکت ‌کنندگان در این دوره با روند تکاملی و تاریخچه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)، استراتژی‌های پایه‌ای نگهداری و تعمیرات، فعالیت‌های استاندارد در RCM ، دست‌آوردهای حاصل از اجزای RCM و … آشنا شدند.

مطالب مرتبط