فهرست بستن

بلاگ

شماره شانزدهم نشریه الکترونیکی پتروپم (نشریه تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت) منتشر شد

نشریه تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت شماره شانزدهم منتشر شد. این نشریه که در سامانه www.mag.petropam.ir بارگذاری شده است، شامل جدیدترین اخبار، رویدادها و…

مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی دانشگاه صنعت نفت در شرکت مهندسی ساخت و تاسیسات دریایی ایران برگزار کرد: دوره “مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات” ویژه مدیران ارشد

دوره “مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات” توسط مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی دانشگاه صنعت نفت برای شرکت مهندسی ساخت و تاسیسات…