فهرست بستن

بلاگ

نشریه الکترونیکی پتروپم (نشریه تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت) شماره یازدهم منتشر شد

نشریه تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت شماره یازدهم منتشر شد. این نشریه که در سامانه www.mag.petropam.ir بارگذاری شده است، شامل جدیدترین اخبار، رویدادها و…

نشریه الکترونیکی پتروپم (نشریه تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت) شماره دهم منتشر شد

نشریه تخصصی مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت شماره دهم منتشر شد. این نشریه که در سامانه www.mag.petropam.ir بارگذاری شده است، شامل جدیدترین اخبار، رویدادها و…