فهرست بستن

اهداف و وظائف

مدیریت دارائی­‌های فیزیکی ادامۀ روند تکاملی نگهداری و تعمیرات است که به مرور زمان رشد یافته و امروزه به صورت یک شاخۀ مدیریتی پویا درآمده است که سعی دارد با بکارگیری استراتژی­‌های کلان، روش­‌‌های مدیریت منابع انسانی، مدیریت خرید تجهیزات، بهره‌برداری، نگهداشت، تأمین قطعه، اندازه‌گیری عملکرد، ریسک و… حداکثر ارزش ممکن را در بلندمدت از دارائی‌های سازمان به دست آورد. بدیهی است به دلیل ارتباط تنگاتنگ عملیات بهره‌برداری، نگهداشت، تعمیرات، منابع انسانی، آموزش، پشتیبانی مهندسی و تدارکاتی به یکدیگر، ارتقاء نت بدون ارتقاء سایر فرآیندهای مرتبط امکان‌پذیر و مفید نیست. بنابراین اسقرار نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی می‌تواند هماهنگی فرآیندها را در کنار هم رشد دهد و موجب ارتقاء اثربخشی مدیریت بر تأسیسات و تجهیزات صنعت نفت شود.

مأموریت اصلی مرکز توسعه نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت، راهبری استقرار نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت با برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایت لازم در حوزه آموزش، مشاوره، تحقیق و انباشت دانش تولیدشده و استفاده‌شده در صنعت نفت از طریق راهکارهای ممکن با هماهنگی حوزه معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت می‌باشد.

بخش از فعالیت‌های این مرکز جهت نیل به اهداف و مأموریت تعریف‌شده برای آن، به شرح زیر می‌باشد:

 • توسعه مهارت و آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی حوزه دارائی‌های فیزیکی
 • طراحی و ایجاد پایگاه دانش صلاحیت دارائی‌های فیزیکی
 • تدوین و استقرار نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی
 • استقرار سیستم‌های مکانیزه مدیریت دارائی‌های فیزیکی
 • توسعه نظام مشاوران حوزه مدیریت دارائی‌های فیزیکی
 • افزایش قابلیت اطمینان، دسترسی و تعمیرپذیری تجهیزات و تأسیسات واحدهای عملیاتی تا سطح تراز جهانی
 • توسعه مدیریت دوره چرخه عمر دارائی‌های فیزیکی
 • کاهش هزینه تمام‌شده سطح خدمات حوزه دارائی‌های فیزیکی
 • مکانیزاسیون سیستم مدیریت دارائی‌های فیزیکی
 • افزایش صلاحیت حرفه‌ای حوزه دارائی‌های فیزیکی
 • تدوین تکنیک‌های پشتیبان سیستم مدیریت دارائی‌های فیزیکی

مأموریت اصلی مرکز توسعه نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت، راهبری استقرار نظام مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت با برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایت لازم در حوزه آموزش، مشاوره، تحقیق و انباشت دانش تولیدشده و استفاده‌شده در صنعت نفت از طریق راهکارهای ممکن با هماهنگی حوزه معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت می‌باشد.