فهرست بستن

برچسب: دوره های آموزشی

برگزاری دوره آموزش مجازی آنلاین «بررسی و تدوین نقشه راه تعالی نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی، نگهداری و تعمیرات و ممیزی آن» جهت کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

صیانت و نگهداشت بهینه دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت به دلیل تولید محور بودن این صنعت از اهمیت به سزائی برخوردار است. کاهش حوادث ناگوار، افزایش…

اجرای مجازی دوره های چهارگانه «بسته آموزشی پایه » مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی ویژه پاییز، برای کارکنان شرکت‌ نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO)

سازمان ها و شرکت های پیشرو و موفق باید مدیریت دارایی‌های فیزیکی خود را در سطوح و اهمیت بالا پیگیری نمایند. برای رسیدن به این…

دوره ی ” آشنایی با نظام مدیریت دارایی فیزیکی، ویژه مدیران ارشد و هیئت رئیسه” در شرکت گاز استان تهران برگزار شد

با عنایت به اهمیت و ضرورت آشنایی با نظام مدیریت دارایی فیزیکی، اولین دوره‌ی آموزشی مدیریت دارایی فیزیکی ویژه مدیران ارشد و هیئت رئیسه شرکت…